ES studenter vinnare av uppsatsstipendium från Uppsala Kommun

2020-05-20

Uppsala Kommunen delar varje år ut sju uppsatsstipendier. I år har ES studenterna Felix Eriksson, Erik Gustafsson, Karl Malmberg, Simon Martelius, Simon Johansson, Patrick Johansson, Michael Stanowski vunnit ett av dom för sitt självständiga arbete Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolus.

Motivering: Studenterna har på ett tydligt och utmärkt sätt beskrivit pyrolysprocessen och visat att den kan vara ett framtida alternativ till uppvärmningssystem för fastigheter. Den ger ny kunskap genom att med relevanta räkneexempel visa på den kolsänka som skulle kunna uppnås för en sådan anläggning och genom att visa att det är teoretiskt och praktiskt möjligt att dimensionera ett sådant system samt vad utmaningarna kan vara med detta.

Läs det självständida arbetet här

Läs mer om stipendiet här

Senast uppdaterad: 2021-04-12