Nytt beslut från TEKNAT fakulteten på UU om undervisning och examination från 16 juni

2020-06-24

De allmänna råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gäller.

Omtentaperioden i augusti ersätts med nätbaserad examination, examination och undervisning av praktiska moment får genomföras på campus under förutsättning att åtgärder för att minimera risk för smittspridning vidtas.

Upprop kan genomföras på campus (max 50 och utglesning) eller nätbaserat.

Laborationer och praktiska moment får genomföras på campus under förutsättning att åtgärder för att minimera risk för smittspridning vidtas.

Undervisning på program åk 1 samt basår kan ske på campus (max 50 och utglesning).

Undervisning för övriga grupper sker nätbaserat (undantaget laborationer och praktiska moment).

Undervisning kan vid behov läggas utanför ordinarie schemalagd tid.

På SLU gäller liknande riktlinjer, med en viktig skillnad: omtentor i augusti planeras att genomföras på campus.

Senast uppdaterad: 2021-04-12