Repetitionskurser sommaren 2020

2020-06-26

Har du resttentor kvar? Ta chansen att få hjälp med pluggandet och delta i repetitionskurserna!

Repetitions-/ stödundervisning inför omtentamina i augusti erbjuds även i år men i anpassade former för att undvika smittspridning av covid-19.

Repetitionsmöjlighet kommer i år endast ges i följande kurser:

Fysik

  • 1FA105 - Mekanik baskurs 
  • 1FA602 - Mekanik KF, första delen
     

Startdatum 22 juni, slutdatum 31 juli. Kursen ges online via zoom.

Intresserade studenter kan anmäla sig via epost till susanne.mirbt@physics.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-04-12