Information från SLU Holding

2020-09-28

Din forskningsidé kan göra nytta i samhället!

Nu har du möjlighet att, genom SLU Holding, söka anslag från Vinnovas valideringsprogram VFT. Medlen är till för att du som forskare eller student skall få möjlighet att utveckla och validera innovativa idéer och forskningsresultat.

Här finner du mer information

Senast uppdaterad: 2021-04-12