Nya beslut med anledning av coronaviruset

2020-11-25

Efter de skärpta allmänna råden förlängdes till 13 december i region Uppsala har också de två universiteten, UU och SLU fått nya beslut kring undervisning och examination som ska syfta till att minska smittspridningen.

På SLU gäller fram till jul:

  1. Undervisning ska genomföras digitalt i största möjliga utsträckning. Undervisning på campus får dock ske då det är nödvändigt och genomförs då i små grupper (runt 10 personer).
  2. Tidigare prioriterad campusundervisning i form av  seminarier, övningar och andra moment med hög interaktivitet behöver också omformas till ett digitalt format i största möjliga utsträckning, eller genomföras i små grupper (runt 10 personer)
  3. Tentamina ska i allra största utsträckning genomföras digitalt.  För de tentamina som ändå behöver genomföras i sal så kommer antalet platser i salarna att begränsas ytterligare.

Ovan gäller även undervisning för programstudenter i årskurs 1.

https://student.slu.se/studieservice/vid-sjukdom-och-kris/information-om-corona/studera/

På UU gäller beslutet terminen ut och så även riktlinjerna tagna för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:

Undervisning och examination på kurser och program vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ska genomföras digitalt. Vissa laborationer och praktiska moment är undantagna och genomförs på plats i smågrupper (runt 8 studenter + handledare).

Föreläsningar, lektioner, seminarier och examinationer kan schemaläggas fram till kl.19:00. Laborationer kan schemaläggas fram till klockan 21:00. Detta ska tillämpas restriktivt.

https://uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

https://www.teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/

Senast uppdaterad: 2021-04-12