Ytterligare skärpning av restriktionerna vid UU

2020-12-21

Idag beslutade rektor för Uppsala universitet att skärpa restriktionerna på campusområden ytterligare för att minska smittspridningen.

All undervisning och examination ska bedrivas digitalt.

Studenterna uppmanas främst att bedriva självstudier hemma. Om de måste nyttja universitetes lokaler får de inte samlas i grupper större än 4 personer.

Personalen ska utföra all arbete hemifrån som inte absolut kräver närvaro.

Läs hela beslutet här.

Senast uppdaterad: 2021-04-12