Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor?

2021-01-18

Ansök om SIDA Stipendium på 27.000 kronor för att göra en fältstudie i ett utvecklingsland som underlag till ditt examensarbete.

MFS-ansökningsomgång 15 januari - 15 februari 2021. Genom MFS kan du på plats i ett låg- eller medel-inkomstland samla material till din uppsats på kandidat-, magister-, eller
masternivå. Under minst åtta veckor studerar du frågor som har betydelse för den
ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet du åker till.
Stipendiet du söker är på 27 000 kronor och tänkt att täcka en del av kostnaderna
under ut-landsvistelsen.

Läs mer och om hur du ansöker du här!

Senast uppdaterad: 2021-04-12