Uppsatstävling Energimarknadsinspektionen

2021-02-10

Har du skrivit en uppsats om energifrågor?

Energimarknadsinspektionen söker energifyllda uppsatser. Passa på att delta i Ei:s uppsats tävling. Läs mer på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) studentportal www.ei.se/student
Sista anmälningsdag 8 mars 2021.

Senast uppdaterad: 2021-04-12