Matematik- och fysikprovet

2021-03-03

Matematik- och fysikprovet är ett gemensamt antagningsprov till några utvalda utbildningar och lärsosäten. Det är ytterligare ett sätt, förutom gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på utbildningarna. Du måste göra en anmälan till något av de aktuella programmen via antagning.se. Upp till 1/3 av platserna på programmen tillsätts utifrån resultat på provet.

Anmälan öppnar den 16 april och stänger den 6 maj. Provet planeras att ges lördagen den 22 maj 2021, med reservation för ändringar pga den rådande Covid-19 pandemin.
För information om anmälan till kommande prov, gå till Anmälan och antagning >>

Mer information!

Senast uppdaterad: 2021-04-12