Wind Power Summer School 2021

2021-03-10

Are you interested in getting insight into the latest developments in wind power along with other international and Danish students during your summer vacation?

More information and application

Kursen överlappar till delar med vindkraft teknik och system och kommer inte i sin helhet kunna räknas in i examen tillsammans med vindkraft teknik och system. Men programmet anser ändå att kursen är en mycket värdefull erfarenhet för alla studenter, då kursen ger en bra internationell utblick och en möjlighet att skapa kontakter med en av världens ledande vindkraftföretag.

Kontaktperson vid ytterligare frågor: emma.svensson@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-04-12