Utbildningsplan och studieplan

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för programmet. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå. Utbildningsplanen anger bl a utbildningens mål och innehåll samt vilken examen programmet leder till.

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i energisystem
Lokala mål för civilingenjörsexamen i energisystem

Studieplanen innehåller lista över programmet kurser och länkar till kursplaner.
Studieplan läsåret 2020/21

Se vart schemakrockar kan förekomma 2020/21

Hitta äldre studieplaner

Studenter som pluggar tillsammans