Utlandsstudier

Som student på civilingenjörsprogrammet i energisystem har du möjlighet att söka utbytesstudier både via Uppsala universitet och via SLU. Om du vill studera vid ett universitet utomlands bör du börja planera och söka utbytesplatser i god tid, till vissa utbyten så långt som ett år i förväg. Lämplig tid att åka väljer du själv men efter årskurs tre, när du också haft möjlighet att ta ut en kandidatexamen, är ett bra alternativ.

Reseberättelser

Här berättar några energisystemstudenter hur det var att plugga utomlands

MFS - Minor Field Study

Du kan också åka utomlands i samband med exjobbet och då söka MFS - Minor Field Study - ett Sida-finansierat stipendieprogram där du åker till ett utvecklingsland.

Information om MFS-ansökan
via SLU   via UU

ES-studenters reseberättelser, bloggar och rapporter om MFS
- Tomas Bergsten, Laos 2008 + rapport
- Camilla Axelsson och Theres Kvarnström, Indien 2008 + rapport
- Maria Thomtén, Indien 2009
- Katrine Berning, Vanuatu 2010  + rapport
- Mira Rosengren Keijser, Maja Wennerberg Fåhraeus och Lisa Gerdin, MFS, Sri Lanka 2011
- Emma Grubbström, Laos 2011 rapport

- Maria Johansson och Johanna Grim, Ghana 2012  + rapport
- Johanna Barr, Nepal 2012
- Joel Eriksson och Simon Gozdz Englund, Moldavien 2012 rapport

- Klara Klingborg och Pauline Saers, Braslien 2013 + blogg + rapport
- Ambjörn Lätt och Tomas Löfvall, Ghana 2013, blogg + rapport
- Mikael Gidstedt och Hanna Jansson, Malawi 2013
- Nemer Achur, Kenya 2014 + rapport
- Jill Wellholm, Moa Mackegård och Karin Rosén, Kenya
- Daniel Furén och Hampus Johansson, Kamerun 2016

Läs ytterligare MFS-reseberättelser och MFS-uppsatser.

MFS kan även göras inom ramen för kursen Projektarbete i energisystem 15 hp, dock endast om du är registrerad på SLU. Mer information om projektarbetskursen finns under fliken Kurser - Projektarbete i energisystem.