Banner W

Utlandsstudier

Som student på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik har du möjlighet att söka utbytesstudier både via Uppsala universitet och via SLU. Om du vill studera vid ett universitet utomlands bör du börja planera och söka utbytesplatser i god tid, till vissa utbyten så långt som ett år i förväg. Lämplig tid att åka väljer du själv men efter årskurs tre, när du också haft möjlighet att ta ut en kandidatexamen, är ett bra alternativ.

Utbytesstudier kräver en hel del planering och administration, men det finns många personer att fråga om råd. Utöver anställda vid Internationella kansliet för alla studenter på Uppsala universitet och Mobilitetsgruppen för alla studenter på SLU kan du även vända dig till studentsektionen WAWEs internationellt ansvariga och till programmets studievägledare för tips och hjälp med att reda ut vad som behöver göras och vilka deadlines som gäller för det land du vill åka till. Om du vill kunna ta med några av dina utländska kurser i examen är det lämpligt att diskutera med studievägledaren vilket ämne, antal poäng och nivå som kan vara lämpligt och ha detta i åtanke när du väljer vilket universitet du vill åka till. Det går även bra att läsa kurser utanför programmet. Dock kan det hända att poäng som ligger utanför programmet inte kan införas i examen. Programansvarig kan ge ett förhandsbesked om sådana kurser innan du påbörjar din utlandsvistelse.

Reseberättelser

Här berättar några miljö- och vattenteknikstudenter hur det var att plugga utomlands

MFS - Minor Field Study

Om du vill göra ditt examensarbete i ett utvecklingsland kan du söka MFS - Minor Field Study - ett Sida-finansierat stipendieprogram för studier i utvecklingsländer.

Information om MFS-ansökan via SLU   via Uppsala universitet

Några W-studenters reseberättelser om MFS:

Läs ytterligare MFS-reseberättelser och MFS-uppsatser.

Senast uppdaterad: 2021-09-14