Utbildningsplaner, studieplaner och kursplaner

Förutom Studiehandböcker, Programspecifika utbildnings- och studieplaner och kursplaner hittar du här även:

Vad är skillnaden på en utbildningsplan och en studieplan?

En utbildningsplan innehåller det gemensamma regelverket för utbildningen som till exempel mål för examen, innehåll och upplägg och regler kring till exempel tillgodoräknande av kurs. Utbildningsplanen innehåller en studieplan. En studieplan talar om vilka kurser som ingår i varje årskurs på respektive program. Här ser man också när på läsåret kursen går, kurskod, poäng, nivå och vilket/vilka huvudområden kursen har. Studieplanerna är en del av utbildningsplanen (för civil- och högskoleingenjörsprogrammen är de separata bilagor).

Kursplan

En kursplan beskriver kursens mål och innehåll, undervisnings och examinationsformer, behörighetskrav, betygssättning, kurslitteratur, nivå och huvudområde. I studieplanerna finns länkar till alla kursplaner som ingår i programmen. Du kan även söka ut alla universitetets kursplaner via en kursplanesökfunktion som du hittar via kursplanelänken ovan.

Programspecifika planer

Här hittar du länkar till separata interaktiva utbildnings- och studieplaner. Via länkar i studieplanerna hittar du t.ex. enkelt relevanta kursplaner. Länkarna nedan leder till senaste planen.
Arkiv av äldre utbildnings- och studieplaner t.o.m. 2014/2015.
Utbildnings- och studieplaner fr.o.m. 2014/2015 finns i studiehandböckerna ovan.

Basårsutbildning

 • Basår (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Bastermin (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
   

Civilingenjörsprogram (300 hp)

 • Elektroteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Energisystem: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Industriell ekonomi: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Informationsteknologi: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Kemiteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Miljö- och vattenteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Molekylär bioteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • System i teknik och samhälle: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Teknisk fysik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner) 
 • Teknisk fysik med materialvetenskap: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)

Högskoleingenjörsprogram (180 hp)

 • Byggteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Elektroteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Industriell utveckling: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Kärnkraftteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Kvalitetsutveckling och ledarskap: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner). Programmet ges inte fr o m läsåret 2020/2021.
 • Maskinteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Medicinsk teknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)

Kandidatprogram (180 hp)

 • Biologi/molekylärbiologi (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Datavetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Energiomställning - hållbarhet och ledarskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Fysik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Geovetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Kemi (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Ledarskap-kvalitet-förbättring (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Matematik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Miljövetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)

Lärarutbildning

Magisterprogram (60 hp)

Masterprogram (120 hp)

 • Additiv tillverkning (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Analytisk kemi-EACH (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Batteriteknik och energilagring (utbildningsplan kommer senare under året)
 • Bildanalys och maskininlärning (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Biofysik (utbildningsplan kommer senare under året)
 • Bioinformatik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Biologi (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Dataanalys (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Datavetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Elektriska framdrivningssystem (utbildningsplan kommer senare under året)
 • Energiteknik (kan endast sökas via InnoEnergy) (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Evolutionsbiologi - MEME (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Fysik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Förnybar elgenerering (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Geovetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Hållbar destinationsutveckling (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Hållbar utveckling (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Inbyggda system (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Industriell analys (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Industriell ledning och innovation (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Kemi (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Kvantteknologi (utbildningsplan kommer senare under året)
 • Matematik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Materialteknik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Materialvetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Molekylär bioteknik Programmet ges inte längre.
 • Paleobiologi - PANGEA (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Tillämpad beräkningsvetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Tillämpad bioteknik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan) 
 • Vattenteknik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Vindkraftsprojektering (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)

Senast uppdaterad: 2021-09-16