Stöd och service

På Teknat fakulteten finns en rad olika funtioner som kan hjälpa dig när du behöver det. Här hittar du information om vart du ska vända dig i olika studentärenden, information om studievägledning och pedagogiskt stöd. Du hittar också information om arbetsvillkor och hur du kan påverka din egen studiesituation under utbildningen.  

Kurskanslier och studentservicedisk

Har du frågor som rör dina kurser, till exempel om antagning, behörighet, registrering och resultatrapportering, ska du vända dig till institutionernas kurskanslier.

Har du generella studierelaterade frågor kan du vända dig till Studentservicedisken på Ångström. Där kan du även få hjälp med registerutdrag och intyg med mera.

campusinformation

Som student kan du vistas på alla universitetes campusområden (12 stycken). Information om till exempel öppetider, bokning av grupprum, hur man hittar till olika lokaler, vart man kan värma mat, hur man skaffar passerkort hittar du på respektive campus webbplats. 

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING

Har du funderingar som rör dina studieval och din framtida karriär kan du vända dig till en vägledare. De kan också stötta om du får svårigheter i dina studier. 
Boka vägledning

PEDAGOGISKT STÖD

Universitetet erbjuder olika typer av stöd för dig som student. Vissa stöd är tillgängliga för alla studenter, andra kan du ansöka om. Om du har en varaktig funktionsnedsättning har du möjlighet att få riktat pedagogiskt stöd i dina studier. 

Läs mer om pedagogiskt stöd

Är du elitidrottare? Som elitidrottare kan du vända dig till en vägledare för att diskutera hur du bäst kombinerar studierna med din idrott. Det finns även stipendier att söka för elitidrottande studenter.

Arbetsmiljö och Lika villkor

Alla studenter ska ha lika rättigheter och skyldigheter under sin utbildning. Om du har klagomål eller synpunkter på något som rör dina studier eller din studiemiljö finns det olika instanser hos universitetet och studentkårerna du kan vända dig till eller få inflytande genom.

bibliotek och datortjänster

På våra campusområden finns lokala bibliotek där du kan hitta studentlitteratur, tidskrifter och andra informationsresurser. Mer information finns hos Uppsala universitetsbibliotek. 

På universitetets gemensamma studentsidor hittar du information om nätverk, e-post, utskrifter och Office 365. För dig som behöver Matlab finns programmet tillgänligt för fakultetens alla studenter. 

Senast uppdaterad: 2021-09-02