Är du i behov av särskilt stöd?

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan vara berättigad till någon av de stödinsatser och anpassningar universitetet i sådana fall har att erbjuda.

För att du ska kunna få lämpligt stöd ska du ansöka om detta enligt anvisningarna på:

http://www.uu.se/utbildning/plugga-pa-universitetet/funktionshinder/ansokan-sarskilt-pedagogiskt-stod/

Dessutom ska du kontakta teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lika villkorssamordnare för studenter, Martin Holmberg. Fakultetens samordnare är den som i de flesta fall ser till att det stöd du beviljas kommer på plats. Samordnaren kan också tipsa om stödfunktioner utanför universitetet, och vart du kan vända dig om du i dagsläget inte har någon diagnos/något giltigt intyg.

  • För dig som tycker det är svårt och jobbigt att tala inför andra – att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller bara vara aktiv vid seminarier – erbjuds varje termin en Våga tala-kurs. För mer information och intresseanmälan, kontakta lika villkorssamordnaren.
  • För dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns Studentnätverket SNPF, som erbjuder en social tillhörighet med återkommande nätverksträffar (Nätverket är för närvarande inaktivt men kan återaktiveras när tillräckligt intresse finns.)

För mer information om Våga tala-kursen, studentnätverket och intresseanmälan, kontakta fakultetens lika villkorssamordnare Martin Holmberg och Eric Sönnert på teknat-lvsamordning@uadm.uu.se

Upplever du behov av stöd, men är tveksam om du har rätt till det, tveka inte att ta kontakt med fakultetens samordnare. Alla uppgifter du lämnar i samtal med samordnaren hanteras med diskretion, och inga uppgifter som du inte själv vill lämna ut förs vidare till t. ex. lärare eller kurskamrater.