Antagning till senare del av program

Du som har akademiska meriter motsvarande inledande termin/terminer på något av våra utbildningsprogram kan ansöka om antagning till senare del av program. Antagning till senare del görs i mån av plats både till vår- och hösttermin.

För att antas till senare del av ett program måste du ha tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig utbildningen i den årskurs/termin du vill bli antagen. Det innebär bl. a. att du måste uppfylla behörigheten till de kurser du ska läsa den termin du blir antagen. Utöver att uppfylla behörigheten för de kurser du ska läsa måste du för antagning till senare del även uppfylla andra behörighetskriterier. Information om detta finner du i programmets utbildningsplan under rubriken "Övriga föreskrifter".

Följ länkarna nedan för att läsa mer vad som gäller för dig beroende på vilket program du vill ansöka till.

Civil- och högskoleingenjörsprogram

Ansökan till senare del av programmet ska vara inlämnad senast 1 maj för höstterminen och senast 1 november för vårterminen. Ansökningsblankett, pdf (86 kB) med bifogade handlingar för bedömning av behörighet mailas till programadministration. Observera att du till ansökan ska bifoga ett förslag på tänkt studieplan för kommande två terminer. Utgå från det sökta programmets studieplan, och fundera på vilka kurser du kan tillgodoräkna. Tänk också på behörighetskrav för kommande kurser, dessa hittar du i respektive kursplan. 

OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator.

Program som leder till generell examen

Rutiner och blanketter för dig som vill bli antagen till program med generell examen får du på respektive ämnes studentservice.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-30