TERMINSTIDER LÄSÅR 2021/2022

Höstterminen (HT) 2021

Period 1   
Veckorna 35 - 43 (30/8 - 27/10) 

Period 2
Veckorna 43 - 02 (28/10 - 16/1)

Vårterminen (VT) 2022

Period 3
Veckorna 3 - 11  (17/1-20/3)

Period 4
Veckorna 12 - 22 (21/3-5/6)

Schemafria dagar
27-30 december, Valborg 30 april, klämdag 27 maj

TERMINSTIDER LÄSÅR 2022/2023

Höstterminen (HT) 2022

Period 1   
Veckorna 35 - 43 (29/8 - 30/10) 

Period 2
Veckorna 44 - 2 (31/10 - 15/1)

Vårterminen (VT) 2023

Period 3
Veckorna 3 - 11  (16/1-19/3)

Period 4
Veckorna 12 - 22 (20/3 - 4/6)

Perioder för omtentamen

Perioder för omtentamen 2021/2022

De flesta kurser har omtenta enligt nedanstående, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider. Kurser som tenterar flera gånger per läsår.

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges i december (17/12 - 23/12 )
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni (7/6 - 21/6 )
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 (föregående år) ges i påsk (9/4 - 14/4 )
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti (15/8 - 27/8)

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina från hösten 2017

Perioder för omtentamen 2022/2023

De flesta kurser har omtenta enligt nedanstående, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider.

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges helger början av VT
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni 
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 (föregående år) ges i påsk 
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti 

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina från hösten 2022
 

OMPRÖVNING

Betyg kan inte överklagas. Däremot kan betyg omprövas. Omprövning sker på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till. Det betyder i praktiken att:

 • Eftersom betyg inte kan överklagas ska ingen ny instans bedöma tentan eller övriga betygsunderlag, exempelvis inlämningsuppgifter. 
 • Omprövning av betyget görs av examinator om studenten begär det.
 • Omprövning innebär att man snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Typexempel är att man adderat ihop resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Om du vill få din tentamen omprövad

För att få din tentamen omprövad ange vilken/vilka uppgifter du vill få omprövade och motivera varför, blankett för omprövning (290 kB). Ärendet handläggs inte utan dessa uppgifter! Lämna uppgifterna tillsammans med en kopia på tentamen enligt nedan.

 • Inst. för elektroteknik – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för fysik och astronomi – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för kemi Ångström/BMC – kontakta kursexpeditionen, kursexp@kemi.uu.se
 • Inst. för materialvetenskap – kontakta ansvarig lärare
 • Inst för samhällsbyggnad och industriell teknik – kontakta ansvarig lärare
 • Matematiska inst – kontakta kursexpeditionen, studexp@math.uu.se
 • Inst. för biologisk grundutbildning – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för informationsteknologi – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för geovetenskaper – kontakta ansvarig lärare

Senast uppdaterad: 2021-12-21