Tillgodoräknande

Som student har du möjlighet att tillgodoräkna dig tidigare svensk och utländsk utbildning, eller motsvarande kunskaper som har förvärvats i yrkesverksamhet. Ett tillgodoräknande kan ge underlag för särskild behörighet och urval till fortsättningskurser. Det ger även underlag för beslut vid ansökan om examen.

För att få tidigare utbildning tillgodoräknad lämnar du in en ansökan

Vad som behöver tillgodoräknas för att få ingå i din examen skiljer sig mellan program som leder till civil- eller högskoleingenjörsexamen och program som leder till generell kandidat- eller masterexamen. Läs mer om hur du ansöker under respektive rubrik.

Tillgodoräknande av kursdel och prov

Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli.

Blankett för tillgodoräknande av del av svensk kurs (89 kB)

Civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Kurser som inte ingår i ditt programs studieplan kan enbart ingå i examen efter ett tillgodoräknande. Men det finns begränsningar. Kurser eller kursdelar med överlappande innehåll kan inte ingå i samma examen. Det finns också programspecifika begränsningar av vad som får tillgodoräknas och vad som kan inkluderas i examen. Vad som gäller för just ditt program anges i programmets utbildningsplan under avsnittet ”Examen - Preciserade krav för programmet”.

För utbildning som motsvarar hel kurs kan man skilja på två typer av tillgodoräknanden inom teknisk yrkesexamen:

  • Tillgodoräknande där en kurs ersätter en för examen obligatorisk kurs. 

  • Tillgodoräknande där en kurs inte ersätter en obligatorisk kurs. Detta tillgodoräknade kan göras med flera kurser eller högre antal högskolepoäng än programmets examenskrav tillåter. 

Tillgodoräknande av svensk kurs

Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av programansvarig eller utbildningsledare. Ansökan skickas med e-post till din studievägledare eller lämnas in till Studentservice, Ångström.

Blankett för tillgodoräknande av svensk kurs (131 kB)
Blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

Anvisningar:

  • Bifoga kursbeskrivning eller kursplan, som en separat PDF-fil, för kurs läst vid annat lärosäte än Uppsala universitet.
  • Vid tillgodoräknande av fler än en obligatorisk kurs, gör en separat ansökan per ämnesområde (t.ex. matematik, datavetenskap/IT, kemi, fysik) för en enklare hantering av ditt ärende.

Tillgodoräknande av utländsk kurs

Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas av Enheten för studieadministration vid Studentavdelningen. Ansökan skickas till tillgodo@uadm.uu.se.

Blankett för tillgodoräknande av utländsk kurs (58 kB)
Blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

Anvisningar:

  • Bifoga kursbeskrivningar eller kursplaner för alla kurser samt kopia på transcript/betygsdokument.
  • Betygsdokument i original ska lämnas in direkt till Enheten för studieadministration, Segerstedthuset efter att ansökan är mottagen.
  • Det är viktigt att ansökan med bilagor skickas i ett och samma mail men att varje dokument är bifogat som en separat PDF-fil.
  • Var tydlig i din ansökan när det gäller tillgodoräknande mot obligatorisk kurs, använd gärna en separat blankett per kurs vid tillgodoräknande av fler än en obligatorisk kurs.

Program som leder mot en generell examen

Tillgodoräknande av svensk kurs

Som regel behöver inte kurser lästa vid andra svenska lärosäten tillgodoräknas för att kunna ingå i examen. Din studievägledare kan ge dig svar på huruvida du behöver göra en ansökan om tillgodoräknande eller inte.

Tillgodoräknande av utländsk kurs

Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning som ska användas i en generell examen fattas av Enheten för studieadministration vid Studentavdelningen. Ansök direkt hos Enheten för studieadministration.