Tillgodoräknande

Som student har du möjlighet att tillgodoräkna dig tidigare svensk och utländsk utbildning, eller motsvarande kunskaper som har förvärvats i yrkesverksamhet. Ett tillgodoräknande ger underlag för beslut vid ansökan om examen.

Vad som behöver tillgodoräknas för att få ingå i din examen skiljer sig mellan program som leder till civil- eller högskoleingenjörsexamen och program som leder till generell kandidat- eller masterexamen. Det är också skillnad på hur man tillgodoräknar kursdelar och prov jämfört med hela kurser. Läs mer om hur du ansöker under respektive rubrik.

TILLGODORÄKNANDE AV KURSDEL OCH PROV

Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli.

Tillgodoräknande för
Civil- och högskoleingenjörsexamen

Kurser som inte finns med i ditt programs studieplan måste tillgodoräknas för att kunna ingå i  en civil- eller högskoleingenjörsexamen. Det kan finns programspecifika begränsningar av vad som får tillgodoräknas och vad som kan inkluderas i examen. Vad som gäller för just ditt program anges i programmets utbildningsplan under avsnittet ”Examen - Preciserade krav för programmet”.

För utbildning som motsvarar hel kurs kan man skilja på två typer av tillgodoräknanden:

  1. Tillgodoräknande där en kurs ersätter en för examen obligatorisk kurs. 

  2. Tillgodoräknande där en kurs inte ersätter en obligatorisk kurs. Detta tillgodoräknade kan göras med flera kurser eller högre antal högskolepoäng än programmets examenskrav tillåter. 

Tillgodoräknande av svensk kurs

Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av programansvarig eller utbildningsledare. Ansökan skickas med e-post till programadministrationen på enhenten för studentservice programadministration@uadm.uu.se, eller lämnas in till Studentservice, Ångström.

Blankett för tillgodoräknande av svensk kurs
Blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

Anvisningar:

  • Bifoga kursbeskrivning eller kursplan samt resultatintyg för kurs läst vid annat lärosäte än Uppsala universitet. Bifoga som separat PDF-fil.  
  • Vid tillgodoräknande av fler än en obligatorisk kurs, gör en separat ansökan per ämnesområde (t.ex. matematik, datavetenskap/IT, kemi, fysik) för en enklare hantering av ditt ärende.

Tillgodoräknande av utländsk kurs

Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas av Enheten för studieadministration vid Studentavdelningen. Ansökan skickas till tillgodo@uadm.uu.se.

Blankett för tillgodoräknande av utländsk kurs
Blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

Anvisningar:

  • Bifoga kursbeskrivningar eller kursplaner för alla kurser samt kopia på transcript/betygsdokument.
  • Betygsdokument i original ska lämnas in direkt till Enheten för studieadministration, Segerstedthuset efter att ansökan är mottagen.
  • Det är viktigt att ansökan med bilagor skickas i ett och samma mail men att varje dokument är bifogat som en separat PDF-fil.
  • Var tydlig i din ansökan när det gäller tillgodoräknande mot obligatorisk kurs, använd gärna en separat blankett per kurs vid tillgodoräknande av fler än en obligatorisk kurs.

Tillgodoräknande för generell examen

Tillgodoräknande av svensk kurs

Som regel behöver inte kurser lästa vid andra svenska lärosäten tillgodoräknas för att kunna ingå i en generell kandidat- eller masterexamen. Din studievägledare kan ge dig svar på huruvida du behöver göra en ansökan om tillgodoräknande eller inte.

Tillgodoräknande av utländsk kurs

Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning som ska användas i en generell examen fattas av Enheten för studieadministration vid Studentavdelningen. Ansök direkt hos Enheten för studieadministration.

Senast uppdaterad: 2021-08-25