Utbildningsplaner, studieplaner och kursplaner

Förutom Studiehandböcker, Programspecifika utbildnings- och studieplaner och kursplaner hittar du här även:

Vad är skillnaden på en utbildningsplan och en studieplan?

En utbildningsplan innehåller det gemensamma regelverket för utbildningen som till exempel mål för examen, innehåll och upplägg och regler kring till exempel tillgodoräknande av kurs. Utbildningsplanen innehåller en studieplan. En studieplan talar om vilka kurser som ingår i varje årskurs på respektive program. Här ser man också när på läsåret kursen går, kurskod, poäng, nivå och vilket/vilka huvudområden kursen har. Studieplanerna är en del av utbildningsplanen (för civil- och högskoleingenjörsprogrammen är de separata bilagor).

Kursplan

En kursplan beskriver kursens mål och innehåll, undervisnings och examinationsformer, behörighetskrav, betygssättning, kurslitteratur, nivå och huvudområde. I studieplanerna finns länkar till alla kursplaner som ingår i programmen. Du kan även söka ut alla universitetets kursplaner via en kursplanesökfunktion som du hittar via kursplanelänken ovan.

Programspecifika planer

Här hittar du länkar till separata interaktiva utbildnings- och studieplaner. Via länkar i studieplanerna hittar du t.ex. enkelt relevanta kursplaner. Länkarna nedan leder till senaste planen.
Arkiv av äldre utbildnings- och studieplaner t.o.m. 2014/2015.
Utbildnings- och studieplaner fr.o.m. 2014/2015 finns i studiehandböckerna ovan.

Basårsutbildning

 • Basår (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Bastermin (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
   

Civilingenjörsprogram (300 hp)

 • Elektroteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Energisystem: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Industriell ekonomi: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Informationsteknologi: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Kemiteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Miljö- och vattenteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Molekylär bioteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • System i teknik och samhälle: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Teknisk fysik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Teknisk fysik med materialvetenskap: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)

Högskoleingenjörsprogram (180 hp)

 • Byggteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Elektroteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Hållbar utveckling i industriell teknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner). Programmet har bytt namn och hette tidigare Industriell utveckling.
 • Kärnkraftteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Kvalitetsutveckling och ledarskap: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner). Programmet ges inte fr o m läsåret 2020/2021. Beslut om att lägga ner programmet togs december 2021.
 • Maskinteknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Medicinsk teknik: (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)

Kandidatprogram (180 hp)

 • Biologi/molekylärbiologi (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Datavetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Energiomställning - hållbarhet och ledarskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Fysik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Geovetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Kemi (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Ledarskap-kvalitet-förbättring (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Matematik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)

Lärarutbildning

Magisterprogram (60 hp)

Masterprogram (120 hp)

Senast uppdaterad: 2023-09-14