Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Genpool i förändring

Sekvensering av arvsmassan hos 30 afrikanska honungsbin har visat att honungsbiet har mer rekombination än alla andra djurarter som hittills har kartlagts. Rekombinationen fyller syftet att undvika inavel men kan över tid leda till en försämring av genpoolen, en process som verkar ha accelererat hos bina.

Vill du studera teknik, IT, matematik eller naturvetenskap?

Inom det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet ges 14  Högskole- och civilingenjörsprogram samt 20 kandidat- och masterprogram inom ämnesområdena biologi, fysik och astronomi, geovetenskap, informationsteknologi, kemi, teknik och  matematik. Dessutom ger vi ett ettårigt program i vindkraftsprojektering. För de som behöver komplettera gymnasiebehörigheten för att komma in på våra program så ger vi både ett basår och en bastermin. Förutom de kurser som enbart ges inom ramen för våra ingenjörsprogram så ger vi även en stor mängd fristående kurser. För den som vill gå på djupet inom ett område och själv forska så har vi utbildning på forskarnivå. Alla universitetets uppdragsutbildningar går genom avdelningen för uppdragsutbildning.

Beställ utbildningsbroschyr

Välkommen in i vår värld

MÖT VÅRA FORSKARE

Hennes projekt kammar år efter år hem forskningsanslag i mångmiljonklassen och hon har satt Uppsala universitets batteriforskning på världskartan.
Läs intervju med Kristina Edström

Teknik och naturvetenskap utgör en tredjedel av universitetet och har forskning inom alla ämnen och med stor inbördes bredd; biologi, fysik, geovetenskap, informationsteknologi, kemi, matematik och teknikvetenskap. Vetenskapsområdets framgångsrika forskning bidrar till att Uppsala universitet kontinueligt rankas bland de 100 främsta i världen. Över 50 forskargrupper inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet bedöms hålla världsledande nivå. Dessa återfinns inom fakultetens samtliga institutioner och ämnen. Läs om våra styrkeområden.

Läs mer om vår forskning

Samverkan med skola, allmänhet, näringsliv och samhälle

Vattendagar

Vid Erkenlaboratoriet utanför Norrtälje anordnas vattendagar för barn i förskola upp till gymnasium.
Läs mer om vattendagarna

Vi arbetar aktivt med samverkan med omvärlden. Exempelvis har vi flera goda pågående samarbeten med olika aktörer inom näringsliv och samhälle. Vi jobbar också med att väcka intresse och nyfikenhet för teknik och naturvetenskap genom olika aktiviteter för skola och allmänhet.

Skola

Allmänheten

Näringsliv och samhälle

Skriv ut
Dela sidan på